Hoe krijg je een baan bij het Bureau voor Radiologische Gezondheid, de volgende grote baanzekerheid in Amerika?

BRL 9101

Er zijn nu meer dan 1 miljoen Amerikanen werkzaam in de nucleaire industrie. Dat is een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden en de verwachting is dat dit aantal nog verder zal stijgen. Hoewel er in de sector tal van banen zijn, vereisen deze vaak een gespecialiseerde opleiding en technische training. Het Bureau of Radiological Health (BRL 9101) van de Verenigde Staten werd in 1947 opgericht door de Bureaus voor Gezondheid als onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid, Onderwijs en Welzijn. Tegenwoordig ressorteert het onder het Office of Radiation Programs binnen de National Institutes of Health (NIH). Het Bureau beschermt mensen tegen de gevaren van blootstelling aan ioniserende straling in medische omgevingen en andere openbare omgevingen zoals luchthavens, nationale parken en fabrieken. Ook onderzoekt het radiologische blootstellingen in verband met diverse misdrijven en incidenten om de risico's voor gemeenschappen stroomafwaarts van de plaats waar deze gebeurtenissen plaatsvonden, te beperken.

Hoe kom je aan een baan bij het Bureau van Radiologische Gezondheid?

Het Bureau Stralingshygiëne is op zoek naar gekwalificeerde, goed opgeleide personen voor de functie van Stralingsbeschermingsfunctionaris (RPO). De RPO is de leidinggevende van het Bureau en is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van mensen die in contact kunnen komen met radioactief materiaal. Om als RPO te worden aangesteld, moet u een bachelordiploma in engineering, biologie, scheikunde of fysica hebben en ten minste vijf jaar ervaring als industrieel radiograaf, medisch technoloog of nucleair ingenieur. U moet ook een vergunning als gezondheidsfysicus hebben en beschikken over een geldige veiligheidsmachtiging van een overheidsinstantie.

Wat houdt een baan als BUREH-agent in?

BUREH-agenten voeren uiteenlopende taken uit op het gebied van stralingsbescherming. Zij zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de stralingsveiligheid en beveiliging van industriële en medische faciliteiten en voor het opsporen en onderzoeken van incidenten waarbij radioactieve materialen betrokken kunnen zijn. Ook verzorgen zij de opleiding van leidinggevenden en werknemers. De BUREH-agenten zijn tevens de gezondheidsfysici van het Bureau. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van laboratoriumtests om vast te stellen of mensen zijn blootgesteld aan niveaus van ioniserende straling die schadelijk kunnen zijn voor hun gezondheid. Zij treden ook op als technisch deskundige in rechtszaken wanneer radiologisch bewijsmateriaal wordt overgelegd.

Welke vaardigheden zijn vereist voor een baan bij BUREH?

Om als industrieel radiografist te kunnen werken, moet u een diploma van ingenieur, biologie, scheikunde of fysica hebben en minstens vijf jaar ervaring hebben als industrieel radiografist. U moet ook in het bezit zijn van een vergunning als gezondheidsfysicus en een geldige veiligheidsmachtiging van een overheidsinstantie hebben.

Om als medisch technoloog te werken, moet u een bachelordiploma in een van de wetenschappen hebben en ten minste vijf jaar ervaring als medisch technoloog hebben. U moet ook een geldige veiligheidsmachtiging van een overheidsinstantie hebben.

Om als nucleair ingenieur te kunnen werken, moet u een bachelordiploma in een van de exacte wetenschappen hebben behaald en ten minste vijf jaar ervaring als nucleair ingenieur hebben opgedaan. U moet ook een geldige veiligheidsmachtiging van een overheidsinstantie hebben.

Belangrijke punten

Om als industrieel radiograaf te werken, moet je een associate degree in engineering, biologie, scheikunde of natuurkunde hebben, en ten minste vijf jaar ervaring als industrieel radiograaf.